ساجات-در-تهران


اخذ گرید پیمانکاری در کرج

اخذ گرید پیمانکاری در کرج بر اساس قوانین معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری انجام میپذیرد. این نهاد...

مشاهده مطلب

رتبه بندی و ارتقا رتبه پیمانکاران و مشاوران

جهت توضیح در رابطه با رتبه بندی شرکت ابتدا باید لزوم آن را بدانید. بسیاری از پروژه...

مشاهده مطلب

ثبت تغییرات شرکت در تهران و ایران

ثبت تغییرات شرکت در تهران و ایران در اسرع وقت، جهت دریافت مشاوره رایگان در خصوص ثبت تغییرات...

مشاهده مطلب

ثبت شرکت سرمایه گذاری

ثبت شرکت سرمایه گذاری

ثبت شرکت سرمایه گذاری یکی از فعالیت های فوق العاده درآمدزا در ایران است. شرکت های سرمایه...

مشاهده مطلب

ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت های ساختمانی برای هر دو دسته شرکت زیر انجام میشود: برای شرکت های پیمانکاری فعال...

مشاهده مطلب