ثبت شرکت خصوصی - مراحل ثبت شرکت خصوصی

ثبت شرکت خصوصی در شاخه ها و رشته های مختلفی امکان پذیر است.

برخی از شاخه هایی که میتوان شرکت خصوصی در آنها ثبت کرد عبارتند از:

کدام نوع شرکت ها را میتوان بصورت شرکت خصوصی ثبت کرد

 1. شرکت با مسئولیت محدود
 2. شرکت سهامی خاص
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت نسبی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت مختلت غیر سهامی
 7. موسسه غیر تجاری
 8. شعبه شرکت خارجی
 9. نماینده شرکت خارجی
 10. صندوق سرمایه گذاری
 11. موسسه غیر تجاری خارجی

 

ثبت شرکت خصوصی

کدامیک از انواع شرکت های خصوصی راحتتر در بین عموم پذیرفته میشوند

کلیه شرکت های فوق را میتوان بصورت خصوصی ثبت کرد.

به لیست بالا میتوان کلیه شرکت های تعاونی را نیز افزود.

اما اگر بخواهیم سادگی اعتماد سازی شرکت ها را بدانیم.

تجربه نشان داده است که شرکت های تضامنی بسیار ساده تر از انواع دیگر شرکت ها میتوانند اعتماد مخاطب و سرمایه گذاران را جلب کند.

 

مراحل ثبت شرکت خصوصی

ثبت شرکت خصوصی بصورت آنلاین

ثبت شرکت اندیشمندان البرز با سالها تجربه موفق در زمینه ثبت شرکت مشاور شما در این زمینه خواهد بود.

امکان ارسال مدارک بصورت آنلاین

امکان ثبت درخواست ثبت شرکت بصورت آنلاین

انجام صفر تا صد امور ثبتی از روزنامه رسمی تا دریافت مجوزهای لازم.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خصوصی چیست

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خصوصی چیست

همانطور که گفته شد شرکت های مختلفی را میتوان بصورت خصوصی ثبت کرد.

هرکدام از انواع این شرکت ها شرایط و مدارک ثبتی متفاوتی را میخواهند.

اما بصورت ثابت برای ثبت شرکت خصوصی باید مدارک زیر را در اختیار داشته باشید.

 • حداقل تعداد اعضا(حداقل ۲ تا ۵ نفر)
 • حداقل مبلغ در بانک عامل به نام شرکت (حداقل ۱۰۰ هزار تومان)
 • مدارک هویتی مدیر عامل
 • روزنامه نام شرکت
 • اساسنامه شرکت یا شراکت نامه
 • عدم داشتن سوء پیشینه

با وجود مالیات آیا اصلا ثبت شرکت منطقی است

 • مالیات بردرامد شما است! بنابراین اگر درامد خود را واقعی گزارش کنید مالیات منطقی خواهد بود.
 • شرکت هایی وجود دارند که از مالیات برای مدت مشخص یا دائم معاف هستند.
 • محل ها و شهر هایی هستند که شرکت های دایر در آنها از مالایت معاف هستند.

کلیدواژه ها:

دسته بندی: