ثبت انحلال شرکت

چگونه انحلال یک شرکت را ثبت کنیم و به اداره مالیات اعلام کنیم که دیگر فعالیت اقتصادی نداریم.

با توجه به قانون خود اظهاری مالیاتی شما خود موظف به ارائه گزارش پایان فعالیت اقتصادی خود هستید.

بنابراین هنگام انحلال یک شرکت باید انحلال شرکت را ثبت و به اطلاع اداره مالیات برسانیم.

 

چرا یک شرکت ممکن است منحل شود

 • عدم توان توازن میان درآمد و هزینه های شرکت
 • عدم توان همکاری اعضاء شرکت و یا سهامداران به ادامه فعالیت با یکدیگر
 • اتمام موعد فعالیت شرکت که در اساسنامه درج شده است.

چگونه انحلال یک شرکت را ثبت کنیم

برای ثبت انحلال شرکت باید موارد زیر را ارائه دهید.

 • اگر تاریخ فعالیت شرکت براساس اساسنامه به پایان رسیده است. ارائه اساسنامه
 • کپی مدارک حسابدار و یا حسابرس مسئول انجام امور تصویه حساب های شرکت
 • صورتجلسه درخواست انحلال شرکت در سربرگ شرکت با امضاء کلیه اعضاء
 • صورتجلسه آخرین مجمع عمومی
 • صورت کلیه تغییرات روزنامه شده شرکت(آخرین تغییرات)

بعد از ثبت انحلال شرکت چه باید کرد

 • ارائه اظهارنامه مالیاتی مبنی بر پایان فعالیت اقتصادی شرکت
 • ارائه روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • ارائه تسویه حساب های مربوط به ملک شرکت

اندیشمندان البرز در ثبت انحلال شرکت چه کمکی به شما میکند

 • سرعت دهی به فرایند ثبت انحلال
 • انجام کلیه امور مربط به بعد از ثبت انحلال

چگونه در هنگام ثبت شرکت از انحلال آن اجتناب کنیم

انحلال شرکت همواره به معنی وجود مشکل نیست.

در اساسنامه شرکت تاریخی برای خاتمه فعالیت شرکت مشخص میشود.

گاهی تنها رسیدن به این تاریخ باعث انحلال شرکت میگردد.

اما فارغ از این موضوع میتوان با بررسی جوانب درآمدزایی جانبی برای شرکت از انحلال های ناخواسته اجتناب کرد.

یکی از موارد دیگر بررسی عملکرد مالی شرکت در بازه های زمانی کوتاه تر میباشد.


کلیدواژه ها:

دسته بندی: