راهنمای ثبت شرکت – راهنمای جامع ثبت شرکت در ایران

راهنمای ثبت شرکت مقاله ای است که سعی دارد تا با بررسی تمام جوانب ثبت شرکت یک راهنمای جامع ثبتی ارائه  نماید.

ما در مقاله صفر تا صد رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران یک راهنمای کامل برای رتبه بندی شرکت ها ارائه داده بودیم.

بنابراین لازم دیدیم که چنین راهنمایی را برای ثبت شرکت نیز داشته باشیم.

راهنمای ثبت شرکت – چه شرکت هایی را میتوان در ایران ثبت کرد

برای ثبت شخص حقوقی و یا شرکت، باید نحوه فعالیت خود را در سامانه ثبت شرکت سازمان ثبت، درج کنید.

انواع شرکت هایی که میتوان در ایران ثبت کرد عبارتند از:

 

راهنمای ثبت شرکت

۱-       شرکت با مسئولیت محدود

سهام این شرکت ها معمولاً خرید و فروش نشده و در صورتیکه شخصی از میان شرکاء بخواهد سهم الشراکه خود را بفروشد.

شخص دیگری از شرکت سهم او را با انعقاد قراردادی میخرد.

شرکت های با مسئولیت محدود در کل به این صورت اداره میشوند که :

سهم هر شریک در سود و ضرر شرکت به میزان سهم الشراکه چه بصورت سهام و چه بصورت قرارداد فیمابین میباشد.

شرکت با مسئولیت محدود اغلب دارای یک شراکتنامه است.

 

شرکت سهامی

۲-      شرکت سهامی خاص

سهام و سرمایه شرکت توسط شرکاء خاص تامین میگردد.

راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از:

 • اوراق هویت مدیر عامل
 • اساسنامه
 • ارائه نامه بانک مبنی بر افتتاح حساب و سپردن سرمایه
 • تکمیل فرم های ثبت نام اشخاص حقوقی
 • ارائه اضهارنامه ثبت شرکت
 • مجوز فعالیت
 • گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل
 • رونوشت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت

۳-      ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی میتواند بین دو یا تعداد بیشتری شریک تشکیل شود.

این شرکاء براساس اساسنامه و شراکتنامه فی مابین مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

مسئولیت تضامنی آن است که یک یا چند شریک  مسئولیت خسارات مالی شرکت را به عهده دارند.

در صورتیکه دارایی شرکت برای باز پس دادن دیون شرکت کافی نباشد. اعضای متضامن بدهی شرکت را از اموال شخصی خود پرداخت خواهند کرد.

 

ثبت شرکت تضامنی

۴-      ثبت شرکت نسبی

شرکت های نسبی بسیار شبیه شرکت های تضامنی فعالیت می کنند.

اما در این شرکت ها میزان مسئولیت و تنفع هر یک از شرکاء به اندازه سهم او در شرکت است.

سرمایه شرکت های نسبی و تضامنی باید در هنگام تشکیل شرکت تامین شده باشد.

۵-      شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی با توجه به اینکه برخی شرکاء سهامدار و برخی شرکاء ضامن هستند نیاز به دقت بیشتری دارد.

اصولاً در شرکت های مختلط سهامی، چند شریک اصلی متضامن هستند.

آنها برای تامین سرمایه شرکت و یا ارتقاء دارایی شرکت، بخشی از شرکت را بصورت سهام به اشخاص دیگر واگذار میکنند.

مزیت ایجاد شرکت مختلط سهامی نسبت به شرکت تضامنی همین امکان جلب سرمایه از طریق اوراق سهام است.

 

شرکت مختلط

۶-      شرکت مختلط غیر سهامی

در این شرکت ها شرکاء یا متضامن هستند  و یا شریک با مسئولیت محدود.

دارایی شرکت بصورت سهام تقسیم نمی شود. به این ترتیب شراکتنامه اهمیت بالایی دارد.

در این شرکت ها، شرکاء اصلی و یا متضامن سرمایه ای نزدیک به شرکاء دیگر دارند.

شرکاء با مسئولیت محدود به میزان سرمایه خود و نسبت آن به کل سرمایه شرکت مسئول پاسخ به دیون شرکت هستند.

 

ثبت شرکت سهامی عام

۷-      شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی بزرگ است که امکان عرضه سهام بصورت عمومی را دارد.

این شرکت ها به شدت تحت نظارت هستند. افزایش و یا کاهش سرمایه به میزان مشخص موجب جلوگیری از فروش سهام خواهد شد.

هرگونه تغییر ناگهانی در ارزش سهام موجب توفق فروش سهام میشود.

شرکت های سهامی عام اجازه خرید و فروش سهام خود در بازار بورس رادارند.

۸-      شرکت تعاونی

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای افزایش رفاه اعضای خود تشکیل شده است.

این شرکت ها میتوانند برای افزایش درآمد فعالیت های تجاری خود اقدام کنند.

ثبت شرکت های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی که برای عرضه کالای خاصی تشکیل میشوند. برای کشورها بسیار سودمند است.

 

موسسه غیر تجاری

۹-      موسسه غیر تجاری

اغلب موسسات آموزشی تحت عنوان موسسات غیر تجاری طبقه بندی میشوند.

بطور کلی میتوان کلیه شرکت های خدماتی که بصورت مستقیم عملیات تجارت و یا خرید و فروش انجام نمیدهند را در این دسته طبقه بندی کرد.

 

نماینده خارجی در ایران

۱۰-  ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی یا نمایندگی یک شرکت خارجی در ایران تنها درصورتیکه شرکت در کشور مبدأ دارای ثبت رسمی و حسن شهرت باشد امکان پذیر خواهد بود.

نمایندگان شرکت های خارجی در ایران باید توسط افراد مقیم ایران اداره شود.

شرکت های خارجی در ایران مسئول ارائه خدمات به مشتریان شرکت خارجی در ایران هستند.

 

ثبت شرکت خارجی

۱۱-  صندوق سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری علاوه بر ثبت و دریافت مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید از بانک مرکزی جواز فعالیت اخذ کنند.

بدون این دو مدرک امکان اشتغال برای صندوق های سرمایه گذاری وجود ندارد.

راهنمای ثبت شرکت در هر کدام از حالت های فوق الذکر

ارائه مشخصات شرکت به سازمان ثبت، این مشخصات شامل:

 • آدرس پستی شرکت
 • اطلاعات شرکت (نام ثبت شده و تاریخ ثبت و …)
 • اطلاعات متقاضی ثبت (وکیل و یا غیره باید اطلاعات خود را در این بخش ثبت کنند)
 • موضوع فعالیت شرکت (یکی از موارد بالا را باید درج کنید.
 • سرمایه شرکت باید اعلام شود (سرمایه منقول و غیر منقول شرکت)
 • مدارک هویتی مدیران شرکت و بازرسان و هیئت موسسین در صورت وجود.
 • آدرس شعب شرکت در صورت وجود.
 • مشخصات روزنامه کثیر النتشار آگهی ثبت شرکت
 • اساسنامه شرکت

راهنمای ثبت شرکت – ثبت کدام شرکت را پیشنهاد میدهد

ثبت شرکت هایی مانند شرکت های سهامی عام سخت است.

از طرفی برای شرکت های تازه تاسیس، فعالیت بصورت تضامنی موجب جلب اعتماد مشتریان شرکت خواهد شد.


کلیدواژه ها:

دسته بندی: