برای اخذ گرید پیمانکاری ابتدا متقاضیان باید در سایت ساجات ثبت نام کنند.

این ثبت نام شامل دو مرجله ی :

۱- ثبت نام اولیه
۲- ثبت نام ثانویه

میباشد.
رمز عبور و نام کاربری ابتدا به شما داده میشود و رمز عبور ثانویه پس تایید معاونت و ثبت شرکت شما در سامانه ی ساجات به شما ارائه میگردد.

مدارک پس از آن در اختیار سامانه قرار میگیرد و در صورت تایید همه جانبه فراخوان حضوری به صاحب کار ارائه میشود و بعد از این فراخون باید تمامی کارها به صورت حضوری و در دفاتر انجام گیرد.

 

موسسه حقوقی اندیشمندان البرز به صورت کاملا تخصصیو حرفه ای تمامی این مراحل را برای انجام میدهد.

جهت دریافت مشاوره با شماره ی ۰۹۱۲۱۶۱۱۶۹۰ تماس حاصل نمایید.

 

مهم ترین خدمات اندیشمندان البرز عبارتند از:

 


کلیدواژه ها:

دسته بندی: