معرفی انواع شرکت

معرفی انواع شرکت به شما کمک میکند ساده تر نوع شرکتی که میخواهید ثبت کنید را انتخاب کنید.

انواع شرکت برای انتخاب یک نوع خاص برای شروع فعالیت تجاری بسیار اهمیت دارد.

همه روز اول رویایی هلدینگ بودن را در سر دارند.

اما دلیلی برای شروع یک شرکت بصورت هلدینگ وجود ندارد. مگر اینکه شما واقعاً چندین شرکت زیر مجموعه داشته باشید.

بسیاری از انواع شرکت ها به شما معافیت های مالیاتی جذابی میدهند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.

گاهی شما میتوانید با تغییرات کوچک در محل شرکت و یا در اساسنامه شرکت براحتی درآمد بیشتری را بدست آورید.

معرفی انواع شرکت

ثبت شرکت هلدینگ

هلدینگ ها مجموعه ای از چند شرکت هستند که شرکت مادر مسئولیت مدیریت همه آنها را بر عهده دارد.

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام معمولاً بعد از چندین سال فعالیت موفق یک شرکت میسر است. تبدیل شدن به یک شرکت سهامی عام رسیدن به بالاترین سطح رشد یک شرکت را میرساند.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت ها تضامنی شرکت های خانوادگی هستند. در این شرکت ها سود و زیان افراد را یک نفر تضمین میکند.

 

ثبت شرکت ها هلدینگ

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت هر فرد و سود هر فرد توسط اوراقی به نام سهام مشخص میشود. شرکت های با مسئولیت محدود بین افرادی که به هم دیگر اعتماد دارند تشکیل میشود.

ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی، جهت افزایش رفاه اعضاء خود تشکیل شده و هدف آن براورده کردن نیاز های خاص اعضاء خود است. شرکت های تعاونی در قالب تعاونی روستایی به  افزایش درآمد روستائیان و بهبود چرخه تغذیه کشور کمک میکنند.

 

ثتب شرکت تضامنی

ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکاء شرکت های مختلط سهامی بصورت سهامدار و متضامن تقسیم میشوند. در این شرکت ها برخی از شرکاء سهام دارند. این اشخاص به میزان سهام خود در سود شرکت سهیم هستند و در صورت بروز خسارت به میزان سهام خود تعهد پرداختی به طلبکاران دارند.

برخی دیگر از شرکاء مسئولیت تضامنی دارند. سرمایه این اشخاص بصورت سهام در نیامده است. میزان سود آنها براساس شراکتنامه و اساسنامه تعیین میشود.

مسئولیت آنها بازپرداخت کلیه ضرر های شرکت حتی بیش از سرمایه آورده خودشان است. این افراد معمولاً موسس شرکت هستند.

ثبت مختلط غیرسهامی

شرکاء این دسته از شرکت ها به دو دسته شرکاء ضامن و شرکاء با مسئولیت محدود تقسیم میشوند.

این شرکاء سرمایه خود را بصورت سهام درنمیآورند.

مسئولیت شرکاء ضامن کل خسارت احتمالی شرکت خواهد بود.

مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود به میزان سرمایه آورده خواهد بود.

در این نوع شرکت ها شراکتنامه باید بادقت تنظیم شود.

ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی بسیار به شرکت با مسئولیت محدود شبیه است و معمولاً بجای ثبت شرکت نسبی شرکت با مسئولیت محدود ثبت می کنند.

 


کلیدواژه ها:

دسته بندی: