مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص همانطور که نام آن مشخص میکند. شرکتی است که سهام آن را عده مشخصی از اعضاء تامیین می کنند.

سهام شرکت به اعضاء خاص اختصاص دارد و هر یک از این اعضاء به اندازه سهام خود در شرکت مسئولیت دارند.

تنفع و تضرر افراد شرکت نسبت به سود و یا دیون شرکت به میزان سهام آنها برحسب درصد از سهام کل و یا درصد از موجودی کل شرکت محاسبه خواهد گردید.

شرکت های سهامی خاص اجازه انتشار عمومی سهم خود را ندارند.

نحوه تامین سرمایه در شرکت های سهامی خاص

صددرصد سرمایه شرکت های سهامی خاص، توسط هیئت موسسین و یا بخشی از آنها تامین خواهد گردید.

همانطور که در بالا اشاره شد این شرکت ها اجازه دریافت سرمایه از عموم از طریق انتشار سهام را ندارند.

نکات ضروری در ثبت شرکت سهامی خاص

 • سی و پنج درصد از کل سهام و یا سرمایه شرکت (هر دو باهم برابرند) باید در یک بانک به نام شرکت سپرده گذاری شود.
 • حداقل اعضاء شرکت سهامی خاص ۵ نفر میباشد.
 • هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص نباید سوء پیشینه کیفری داشته باشد.
 • هر یک از اعضاء هیئت مدیره باید حداقل یک سهم در شرکت داشته باشند.
 • امکان انتشار سهام بصورت عمومی وجود ندارد
 • امکان شرکت در بازار بورس وجود ندارد.
 • صدور سهام تنها به اشخاص حقیقی و با طی روال قانونی میتواند صورت گیرد.

 شرکت سهامی خاص در مقایسه با سایر شرکت ها

شرکت های سهامی خاص مانند شرکت های با مسئولیت محدود هر یک از شرکاء یا سهامداران به میزان سهام و حق الشراکه خود، در سود شرکت سهم و در ضرر شرکت مسئولیت دارند.

شرکت های تضامنی، برخلاف شرکت های سهامی خاص مسئولیت کلیه بدهی های شرکت برعهده یک شخص خواهد بود و در صورتی که سهام شرکاء از میزان بدهی کمتر باشد الباقی بدهی از ضامن اخذ خواهد شد.

مبلغی معادل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت باید در حسابی به نام شرکت در نزد بانک سرمایه گذاری شود. در شرکت های مسئولیت محدود اجبار قانونی برای سپرده گذاری سرمایه اولیه در بانک وجود ندارد.

نقل انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص نسبت به سایر شرکت ها

در شرکت های با مسئولیت محدود انتقال سهام بسیار ساده تر از شرکت های سهامی خاص است.

همانطور که در متن گفته شد در شرکت های سهامی خاص برای انتقال سهام، نقل و انتقال سهم باید به ثبت رسمی برسد.

انتخاب نام در شرکت های سهامی خاص

تعیین یک اسم خاص برای درج در ابتدا و یا انتهای نام سهامی خاص، اسم خاص میتوانند اسامی معروفی مانند خزر، البرز، کارون و امثال آن باشد.

مثال: شرکت سهامی خاص کارون

شرکت خزرشید سهامی خاص

در انتخاب نام شرکت نمیتوان از نام اشخاص و یا نام خانوادگی استفاده کرد.

مثال : برادران شریفی (سهامی خاص) قابل ثبت نیست.

در نام شرکت نمیتوان از اعداد و نام غیر فارسی سود جست.

مثال: شرکت سهامی خاص سامسونگ samsung

Niro شرکت سهامی خاص

قابل ثبت نیستند.

شما نمیتوانید از اسامی استفاده کنید که قبلا به ثبت رسیده اند استفاده کنید.

مثال : شرکت سهامی خاص نوآوران فن آوازه

اسامی باید دارای معنا و مفهموم باشند : یعنی آنکه در فرهنگ لغات دهخدا برای آنها معنی درج شده باشد.

با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد: شما نمیتوانید اسمی را ثبت کنید که یاد آور عملی غیر اسلامی باشد. مثلاً نامی که یاداور تولید و یا توزیع مشروبات الکلی باشد امکان ثبت ندارد.

 

خلاصه ی مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص

 1. تکمیل دو نسخه از اظهار نامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص
 2. ارائه دو نسخه صورت جلسه مجتمع عمومی موسسین
 3. کپی برابر اصل شناسنامه ی تمامی سهامدارن، هیئات مدیره بازرسین و یا وکیل شرکت
 4. کپی برابر اصل کارت ملی تمامی سهامدارن، هیئات مدیره بازرسین و یا وکیل شرکت
 5. درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ،
  ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی
  نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت )
  کپی شناسنامه
  کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.
 6. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت
  برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده که حاوی آخرین وضعیت شرکت
  ارائه اصلترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی) باشد، الزاامی است.
 7. ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه ی تمامی اعضای شرکت
 8. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده
  هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد .
 9. ارائه اصل وکالتنامه

 

 1. ارائه اصل قیم نامه

 

 1. پرداخت فیش ۴۰ هزار تومانی به منظور اعمال هزینه های پرداختی

 

 1. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

 

 1. ارائه اقرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه  مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند
  و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند .
  در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.
  ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.

 

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص

مهم ترین خدمات اندیشمندان البرز عبارتند از:

 


دسته بندی: ,