مالیات شرکت ها

قوانین مالیاتی در ثبت شرکت یکی از نگرانی های اصلی هنگام اقدام برای ثبت شرکت میباشد.

یکی از سوالاتی که همواره در این رابطه با آن روبرو میشویم این است که:

آیا نوع شرکت ثبت شده در مالیات موثر است؟

اگر به شما بگوییم که چه تعداد از مشتریان ما صرفاً از ترس پرداخت مالیات از بکارگیری نام هلدینگ در نام شرکت خود اجتناب می کنند، قطعاً باور نخواهید کرد.

هلدینگ ها پیچیده ترین شرکت ها در امور مالیاتی

تصور کنید که بعنوان یک شرکت هلدینگ چندین شرکت زیر نظر مجموعه شما است. اگر یکی از این شرکت ها ضرر دهد و میزان ضرر از سود حاصل از کلیه شرکت های تابع هلدینگ بیشتر باشد.

شما بعنوان شرکت هلدینگ میتوانید مالیاتی بابت درآمد تک تک شرکت های سود ده پرداخت نکنید.

توجه داشته باشید که اگر شرکت هلدینگ یا مادر در مثال بالا وجود نداشت و یا شرکت ها تابعه هویت مستقل داشتند.

تک تک شرکت های سودده ناچار به پرداخت هزینه هستند.

مشاوره مالیاتی تخصصی توسط وکلای حرفه ای اندیشمندان البرز، تماس با مهندس زارع ۰۹۱۲۱۶۱۱۶۹۰

مالیات شرکت های سرمایه گذار

در سال ۹۶ تصویب شد که شرکت های سرمایه گذار نیازی به پرداخت مالیات اضافه بابت افزایش ارزش سهام خود در شرکت های سرمایه پذیر نیستند.

این برنامه با هدف افزایش سرمایه گذاری در شرکت های داخلی تائید و تصویب گشته است.

اساس مالیات بر چیست؟

مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده دو نوع مالیاتی است که اشخاص و شرکت ها با آن سر و کار دارند.

مالیات شرکت ها براساس میزان سود و ارزش افزوده براساس دفاتر آنها صورت میگیرد.

دفاتر شرکت ها، پلمپ دفاتر مالی شرکت ها یک الزام قانونی برای امکان رسیدگی مالی بر درآمد و سود شرکت ها میباشد.

خود اظهاری مالیاتی

از لحاظ قانونی کلیه شرکت ها  فارغ از نوع شرکت موظف به اعلام و ارائه دفاتر مالی خود به اداره مالیات میباشند.

شما چه درآمد داشته باشید و یا نداشته باشید. چه فعالیت خود را بعنوان شرکت شروع  کرده و یا شروع نکرده باشید. در مورد مقرر موظف به ارائه گزارش و دفاتر به سازمان مالیات مربوطه تحویل دهید.

در صورتیکه شما فعالیت تجاری خود را آغاز نکرده باشید. مطابق مدارک ارائه شده از سوی شما مالیاتی برای شما در نظر گرفته نمیشود.

فعالیت ها و شرکت های معاف از مالیات

قوانین مالیاتی در ثبت شرکت | کدام شرکت ها معافیت مالیاتی دارند

۱ -معافیت كشاورزی

درآمد حاصل از كلیه فعالیتهای كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان

داری، احیای مراتع جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشند. كلیه اشخاص اعم از حقیقی و

حقوقی (ایرانی و غیرایرانی)، از شروع فعالیت میتوانند از معافیت مذكور بهرهمند گردند.

۲ -معافیت حقوق

پنجاه درصد (۵۰ درصد) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه كشور بخشوده میشود.

كلیه اشخاص حقیقی (اعم از ایرانی و غیرایرانی) شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه كشور تا زمانی كه محل اشتغال آنان در فهرست مذكور قرار دارد، میتوانند از بخشودگی مذكور بهرهمند گردند.

۳ -معافیت فعالیتهای آموزشی، خدماتی و ورزشی

ماده ۱۳۴ -درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای

كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان

تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف میباشند.

۴ -معافیت فعالیتهای فرهنگی

فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)، فرهنگی و  هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف میباشند.

۵ -معافیت تعاونی

ماده ۱۳۳ -صددرصد (۱۰۰ (%درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی، شركت های تعاونی روستایی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانشآموزان از مالیات معاف میباشند.

۶ -معافیت صادرات

ماده ۱۴۱ -صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست مواد خام و كالاهای نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۴۱ -تبصره ۱ -درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است.

۷ -معافیت محصولات صنایع دستی

ماده ۱۴۲ -درآمد كارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شركت های تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

۸ -معافیت فعالیت های تولیدی، معدنی و گردشگری

درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی كه از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراكز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده كه از تاریخ مذكور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.

 

سایر خدمات اندیشمندان البرز

 

 

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید:  ۶۹۰    ۱۱   ۱۶ – ۰۹۱۲


کلیدواژه ها:

دسته بندی: , ,