سوالات متداول در ثبت شرکت

ثبت خارجی در چه زمینه هایی صورت میگیرد؟

 

۱-سرویس دهی در خدمات پس از فروش کالا:

برای خرید و فروش با شرکت های خارجی، نیاز به ارائه ی خدمات پس از فروش است که از الزامات  ثبت شرکت خارجی است.

۲-در هنگام قرارداد با یک شرکت خارجی، اجازه ی ثبت شعبه و ثبت شرکت در کشور ایران الزامی است.

۳- برای شرکت های خارجی که تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارند برای انجام این عمل دو راه دارند:

الف)شرکت ها میتوانند از طریق اشخاص حقوقی و  حقیقی اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های داخلی کنند که به دو طریق زیر میباشد.

ب) در چهارچوب مقرارات قانون مصوب آذرماه مربوط به جلب و حمایت از سرمایه های خارجی و تسلیم مدارک می توانند در این راستا فعالیت داشته باشند.

۴-در صورتی که شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور مربوطه در کشور های خارجی انتخاب شده باشند.

می توانند طبق قرارادادهای منعقد شده و با ارائه ی مدارک لازم به ثبت شعبه یا نمایندگی خد در ایران بپردازند.

۵-شرکت هاییمیتوانند در ایران شعبه داشته باشند که :

شرکت های خارجی صادر کننده ی محصولات غیر نفتی مانند کشاورزی،صنعتی،صنایع دستی و….شرکت هایی که قصد انتقال دانش

فنی را به اشخاص ایرانی دارند.

۶-شرکت های خارجی که برای ارائه خدمات با دستگاه های دولتی در ارتباط هستند.

مانند خدمات حمل نقل هوایی،زمینی،دریایی با اخذ مجور از سازمان های ذیربط .

و همچنین برای فعالیت در زمینه های بانکی با اخذ جواز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به فعالیت می باشند.

طبق ماده ی ۸ آئین نامه ی اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی،نمایندگان موظفند گزارش فعالیت خود.

را به همراه صورت های مالی خود به مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط تحویل دهند.

 

زمینه های ثبت شرکت خارجی

وظایف شعبه شرکت خارجی شامل موارد زیر می شود :

۱-در صورت لغو مجوز از سوی مرجع ذی صلاح باید انحلال شعبه صورت بگیرد.

۲-فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران یه همراه صورت های مالی حسابرسی شده.

باید تا ۴ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط تحویل داده شود.

۳-شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران اداره شود.

 

مهم ترین خدمات اندیشمندان البرز عبارتند از:

 


کلیدواژه ها:

دسته بندی: , ,