ثبت شرکت هلدینگ (مادر)

ثبت شرکت هلدینگ (مادر) بصورت تخصصی

مشاوره رایگان  ۰۹۱۲۱۶۱۱۶۹۰

 

شرکت هلدینگ چیست

شرکت هلدینگ مالک یا کنترل کننده چندین شرکت دیگر است. شرکت های هلدینگ عموماً خود کالا، یا خدمات ارائه نمیدهند.

هدف اصلی شرکت های هلدینگ ایفای نقش همآهنگ کننده شرکت های دیگر است.

شرکت های هلدینگ برای مالکیت و کنترل شرکت های دیگر بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را می خرند.

به این ترتیب، تعیین مدیر عامل و تعیین سیاست های راهبردی شرکت تابعه با آنها خواهد بود.

شرکت های هلدینگ در واقع بصورت مجموعه ای از شرکت های وابسته عمل می کند.

یک شرکت اصلی و مادر کلیه شرکت های تابعه را مدیریت می نماید.

شرکت های مادر و شرکت های تابعه در کنار هم یک گروه کاری بزرگ را ایجاد می کنند.

 

ثبت شرکت هلدینگ (مادر)

شرکت مادر و شرکت مادر تخصصی چیست

شرکت های مادر و شرکت های مادر تخصصی به چند طریق شرکت های تابعه خود را مدیریت و کنترل می کنند:

اول : تعیین هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت تابعه

دوم: تعیین میزان بودجه شرکت تابعه

سوم: تعیین سیاست کلی شرکت تابعه ( نمیتواند خارج از اساسنامه شرکت تابعه باشد)

شرکت های مادر و مادر تخصصی با هدف کنترل بر روی شرکت های تابعه و افزایش بهره وری ایجاد میشوند

شرکت های مادر میتوانند در زمینه های مختلفی فعالیت کنند، چند مثال در زیر آورده شده است :

  • تولید و توزیع کالایی یکسان
  • تولید و توزیع کالاهایی متفاوت ولی مرتبط با هم(مثل: قطعات مختلف خودرویی و مانند آن)
  • ارائه خدمات یکسان در چهارچوب های متفاوت

ثبت شرکت هلدینگ (مادر)

با توجه به اینکه قوانین مالیات بیشتری را برای شرکت های هلدینگ تعیین کرده اند.

 تنظیم درست اساسنامه و انجام کلیه مراحل ثبت شرکت توسط متخصصین این امر بسیار ضروری است.

شرکت های هلدینگ میتوانند از مزایای قانونی در نظر گرفته شده بهره برده و سرمایه خود را افزایش دهند.

از طرف دیگر درصورتی که موارد حقوقی مربوطه را ندانند، ممکن است که بار مالی بالایی را بی جهت بر شرکت خود تحمیل نمایند.

مشاوره رایگان با متخصصین ثبت شرکت هلدینگ (مادر)

شما را در جهت انجام کلیه امور حقوقی ثبت شرکت هلدینگ (مادر) راهنمایی میکند.

موسسه حقوقی اندیشمندان البرز همراه شما در انجام کلیه امور ثبت شرکت هلدینگ (مادر) خواهد بود.

 

با متخصصین ثبت شرکت در کرج   ما تماس بگیرد.

سایر خدمات اندیشمندان البرز

 


دسته بندی: