شرکت روانشناسی

شرکت های روانشناسی چه محدوده اختیاراتی دارند: شرکت های روانشناسی را مانند شرکت های پزشکی در نظر بگیرید. این شرکت ها اغلب از طریق گردهم آمدن چندین متخصص در رشته مدنظر تشکیل می شوند. راهکار درآمدزائی این شرکت ها اغلب تولید علم و فروش و عرضه آن به جامعه میباشد.

شرکت های روانشناسی میتوانند در زمینه هایی مانند:

  • تحقیق و توسعه در علوم روانشناسی
  • تالیف و انتشار کتب روانشناسی
  • تالیف و انتشار مقالات علمی روانشناسی
  • شرکت در کلینیک های روانشناسی
  • انجام معالجات مربوطه و …

فعالیت کنند.

شرکت های روانشناسی بسته به هیئت مدیره و اعضاء خود دایره عملکرد متفاوتی میتوانند داشته باشند.

 

ثبت شرکت روانشناسی

شرکت های روانشناسی و حوزه عملکرد آنها

همانطور که گفتیم شرکت های روانشناسی براساس هیئت مدیره و اعضاء خود دامنه و حوزه عملکرد متفاوتی دارند.

مثال:

  • شرکت های روانشناسی که موسسین و یا اعضاء آن دارای مدرک روانپزشکی در مقاطع فوق تخصص باشند.

این شرکتها توان انجام امور مشاوره پزشکی در زمینه روان پزشکی و ارائه خدمات تحقیقی و تولید مقاله و کتاب، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و غیره را میتوانند اخذ کنند.

  • شرکت های روانشناسی که موسسین و یا اعضاء آن دارای مدرک فوق لیسانس و دکتری رشته های روانشناسی و زیر شاخه های آن باشند.

امکان تاسیس مهدکودک ها در صورت داشتن تخصص در آن رشته، امکان تاسیس موسسات روانشناسی و مشاوره تحصیلی و ازدواج و مانند آن، امکان انجام تحقیقات در زمینه های مرتبط با روانشناسی و روانکاوی.

  • شرکت هایی که ترکیبی از هر دو گروه بالا را در خود دارند.

این شرکتها این امکان را دارند که در حوزه های سلامت روان بصورت درمان، آموزش، مشاوره و تحقیقات و تالیف فعالیت کنند.

نکته: برای فعالیت در بخشی از گروه های بالا نیاز به اخذ مجوز های لازم در آن بخش نیز وجود دارد.

سایر خدمات اندیشمندان البرز

 


کلیدواژه ها:

دسته بندی: ,