ثبت شرکت در مناطق آزاد

ثبت شرکت در مناطق آزاد

۱۵ سال معافیت مالیاتی با ثبت شرکت در مناطق آزاد توسط اندیشمندان البرز

 ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

جهت دریافت مشاوره تخصصی و رایگان در زمینه ثبت شرکت در مناطق آزاد،

با شماره ۰۹۱۲۸۴۲۹۶۴۶ تماس حاصل نمایید.

منطقه آزاد تجاری به منظور توسعه درآمد های یک کشور بدون نیاز به ایجاد بازار آزاد بین المللی در داخل کشور ایجاد میشوند.

نسبت تجاری کشورها با یک دیگر که از محاسبه میزان صادرات و واردات به یک کشور خاص بدست می آید، برای کشورها اهمیت بالایی دارد.

واردات بی رویه کالا از کشورهای دیگر تولید یک کشور را به خطر می اندازد.

از طرف دیگر با ایجاد مناطق آزاد تجاری کشورها بدون به خطر افتادن شرکتهای داخلی میتوانند از مزایای مالی شرکت های خارجی بهره ببرند.

مناطق آزاد تجاری علاوه بر اینکه برای شرکت های خارجی جذابیت مالی دارد. میتواند برای شرکت های داخلی نیز بسیار پرمنفعت باشد.

 

معافیت از پرداخت مالیات های مستقیم بر درآمد، دارایی

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.

 

موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (اعم از دولتی و غیر دولتی) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال زیر می باشند:

·       تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

·       تأسیس مؤسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات مربوطه مجاز می باشد.

مشاوره جهت ثبت شرکت های داخلی و خارجی در مناطق آزاد به شما کمک می کند که با کمترین سرمایه بیشترین منافع را برای شرکت خود کسب نمایید.

جهت دریافت مشاوره تخصصی و رایگان در زمینه ثبت شرکت در مناطق آزاد،

با شماره ۰۹۱۲۸۴۲۹۶۴۶ تماس حاصل نمایید.

ثبت شرکت در مناطق آزاد

شرکت هایی که در مناطق آزاد فعالیت می نماید اغلب در زمینه خرید و فروش کالا و بازرگانی مشغول به فعالیت هستند.

اما این نکته را نباید به فراموشی سپرد که انواع شرکت های خدماتی، گردشگری، … نیز در مناطق آزاد امکان کسب درآمد بالایی دارند.

جذب سرمایه ارزی برای کشور در شرایط کنونی اقتصادی بسیار اهمیت دارد.

در مناطق آزاد شما علاوه بر امکان کسب سود بالا به کشور خویش نیز خدمت خواهید کرد.

سایر خدمات اندیشمندان البرز

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و رایگان در زمینه ثبت شرکت در مناطق آزاد،

با شماره ۰۹۱۲۸۴۲۹۶۴۶ تماس حاصل نمایید.


کلیدواژه ها:

دسته بندی: