طرح توجیه اقتصادی حرفه ای

تنظیم طرح توجیه اقتصادی حرفه ایبه روند تحلیل اقتصادی فعالیت های آینده شرکت برای ایجاد یک طرحی توجیهی حرفه ای میباشد.

هنگام تنظیم طرح توجیهی تنها نباید به ارائه آن به دیگر سازمان ها اندیشید.

طرح توجیهی اگر به صورت درست تنظیم شده باشد میتواند به شما جهت ارتقاء هر چه سریعتر شرکت و افزایش سرعت در رسیدن به اهداف تعیین شده شرکت می شود.

تنظیم طرح توجیهی

طرح توجیهی در حقیقت مطالعه و بررسی در خصوص کسب و کار می باشد.

این طرح به گزارشی اطلاق می گردد که توجیه پذیری یک طرح(پروژه تولیدی یا خدماتی) را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد .

این بررسی ها مربوطه به نحوه اجرا یک طرح و امکان پذیری آن می باشد.

 

تنظیم طرح توجیه اقتصادی حرفه ای

طرح توجیهی حرفه ای چگونه تنظیم میگردد

در طرح توجیه اقتصادی باید نوع طرح توجیهی ( ایجاد یا توسعه) و نوع محصول از لحاظ واسطه ای یا سرمایه بودن آن باید مشخص گردد،

لذا پیشنهاد ما به شما مشاوره جامع و کامل در این زمینه می باشد.

شما میتوانید با دپارتمان تخصصی ثبت طرح توجیهی مجتمع ثبتی اندیشمندان البرز در تماس باشید.

مراحل تدوین طرح توجیهی

در ابتدا کالاهای مورد درخواست را مشخص نمایید. باید بدانید این کالاها از یک نوع انتخاب میگردد.

بعد از مشخص شدن نوع کالا تقاضانامه ای مبنی بر طرح توجیهی ارائه میگردد .

تکمیل تقاضانامه نیازمند دانش خاصی می باشد.پس از تدوین طرح توجیهی ارائه آن به همراه مدارک لازم به مرجع مربوطه انجام می پذیرد.

مدارک لازم برای ثبت طرح توجیهی

در ابتدا کالاهای مورد درخواست را مشخص نمایید. باید بدانید این کالاها از یک نوع انتخاب میگردد.

بعد از مشخص شدن نوع کالا تقاضانامه ای مبنی بر طرح توجیهی ارائه میگردد .

تکمیل تقاضانامه نیازمند دانش خاصی می باشد.

پس از تدوین طرح توجیهی ارائه آن به همراه مدارک لازم به مرجع مربوطه انجام می پذیرد.

ثبت طرح توجیهی چقدر زمان میبرد

در ابتدا کالاهای مورد درخواست را مشخص نمایید. باید بدانید این کالاها از یک نوع انتخاب میگردد.

بعد از مشخص شدن نوع کالا تقاضانامه ای مبنی بر طرح توجیهی ارائه میگردد .

تکمیل تقاضانامه نیازمند دانش خاصی می باشد.

پس از تدوین طرح توجیهی ارائه آن به همراه مدارک لازم به مرجع مربوطه انجام می پذیرد.

تنظیم طرح توجیهی حرفه ای

طرح توجیهی به بیان ساده به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل احتمال موفقیت یک طرح یا کسب‌وکار می باشد.

به بیان دیگر، مقصود از بررسی، سنجش احتمال ،

تعیین اندازه ی ممکن بودن ونحوه ی اجراشدن یک طرح و میزان مفید واقع شدن آن طرح می‌باشد.

‏‌این بررسی ها معمولا توسط شخصیتی بی طرف و بیرون از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکا انجام می پذیرد.

چراکه در برخورد با زمان های مناسب سرمایه گذاری ،

اکثر صاحبان سرمایه یا علاقه‌مندان به فر آیند سرمایه‌گذاری امکان دارد که با عینکی خوشبینانه ، تنها روی مزایا و اتفاقات مثبت تمرکز نمایند.

بررسی های صورت گرفته در راستای سنجش امکان و تدوین ثبت طرح توجیهی بالاخص با بهره مندی از مشاور خارج از سازمان یا سیستم سرمایه‌گذار (شخص ثالث) ‌این موقعیت را ایجاد می کند که تمام جوانب ‏مثبت و منفی امر یا موقعیت سرمایه‌گذاری مورد سنجش قرار گیرد.

یعنی تمامی‌ اتفاقاتی که بر طرح تاثیر گذار می باشد با ریزبینی بررسی می شود.

گزارش بررسی امکان یا امکان سنجی دارای نکات ذیل می باشد

بخش اقتصادی :

‏ قسمت اقتصادی اطلاعات مربوط به

 • مکان پروژه،
 • دستیابی به نیروی انسانی متخصص یا ساده،
 • امکانات عمومی ‌مورد نیاز مانند آب، برق و ‏انرژی، ر
 • اه‌های دسترسی به محل اجرای پروژه

و تاثیرات اقتصادی اجرای پروژه در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در ‏‏‌این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد .

قسمت بازار :‏

بخش بازار اطلاعات مربوط به

 • مدیریت و سازمان فروش،
 • ابعاد و شرایط بازار،
 • برنامه بازار برای فروش محصول یا خروجی پروژه،
 • ابعاد ‏رقابت در بازار
 • و میزان تعهد به مشتریان و ذی‌نفعان سازمان

در‌این بخش از گزارش درج می‌شود .

‏قسمت فنی:

بخش فنی در هر گزارش مطالعات امکان سنجی باید توسط افراد یا گروه‌هایی نوشته شود که پیش از آن در طراحی، اجرا ‏یا تجزیه و تحلیل فرآیندها در پروژه‌های مشابه دارای تجربه و سابقه باشند.

در‌این بخش باید در ابتدا مناسب بودن محل ‏اجرای پروژه با در نظر گرفتن الزامات طرح و همچنین تبعات ناشی از اجرا در مکان و منطقه مورد نظر، بررسی شود.

بدیهی ‏است که کلیه بخش‌های گزارش و از جمله بخش فنی باید مبتنی بر داده‌های معتبر و اطلاعات کافی و مستند به منظور ‏دستیابی به تجزیه و تحلیل و نتیجه معتبر باشد.‌

این بخش همچنین باید کلیه محدودیت‌های موجود در اجرای پروژه را ‏مشخص نمود.

هر عاملی که بر پیشبرد و موفقیت طرح تاثیرگذار می‌باشد را بیان نماید.

هزینه‌های اجرا و توسعه پروژه نیز ‏باید برآورد شده و مشخص گردد.

میزان دقت برآورد صورت گرفته تا چه حد بوده و در انجام تخمین مذکور چه فرضیاتی ‏لحاظ شده‌اند.

سایر مشخصات و الزامات فنی پروژه مانند محاسبات مهندسی، طراحی‌های صورت گرفته، فرآیندهای ‏موجود در پروژه و در بخش فنی باید به دقت تشریح شود.

قسمت مالی:

این بخش از گزارش شامل

 • انجام محاسبات مالی مربوط به هزینه‌ها و درآمدهای پروژه
 •  بررسی میزان توانمندی پروژه در ‏جبران هزینه‌ها،
 • تخمین گردش مالی پروژه،
 • میزان اعتبار اولیه موجود نزد صاحبان سرمایه ‌

به‌منظور راه‌اندازی و اداره پروژه ‏قبل از درآمدزایی (که شامل تامین هزینه‌های مربوط به تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های جاری پروژه و… ‏می‌باشد) محاسبه نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمایه ‌و سایر اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران است.

 ‏بخش مدیریت:

این بخش شامل

 • بررسی سوابق تحصیلی،
 • بررسی سوابق کاری و تجربی مدیران پروژه

به منظور بررسی میزان شایستگی و توانمندی آنها ‏در مدیریت پروژه مدنظر می‌باشد.

بدیهی است که در مورد هر پروژه، بنا به شرایط مدنظر سرمایه‌گذار یا مرجع بررسی ‏کننده، ترتیب قرارگیری بخش‌های گفته شده دچار تغییر خواهد شد.

لازم به یادآوری است که عناوین ذکر شده در حکم ‏سرفصل‌های کلی و در برگیرنده حداقل موارد برای تهیه یک گزارش کامل و جامع از نتایج مطالعات امکان سنجی می‌باشد.


کلیدواژه ها:

دسته بندی: