تنظیم دفاتر مالیاتی در کمترین زمان و با کمترین قیمت خدمت دیگر در راستای تکریم مشتریان عزیز اندیشمندان البرز میباشد.

 

 

تنظیم دفاتر مالیاتی

  • تنظیم دفاتر شرکت، بعد از پلمپ دفاتر
  • تنظیم گزارشات مالی برای مدیران شرکت
  • بررسی کلیه فاکتور ها
  • بررسی سوء استفاده احتمالی افراد از حساب های شرکت ها و موسسات

حسابدار و حسابرس امین

اطلاعات مالی ییک شرکت مهمترین دارایی های شرکت میباشند و نبایرد به دست نا اهلان بی افتند.

حتی اطلاعاتی مانند محل خرید کالای اولیه یک کارخانه میتواند ارزش حیاتی در بقاء آن کارخانه ایفا کند.

شرکت های بزرگ میتوانند با بهره گیری از خدمات مشاوریه حقوقی آنلاین امور حسابداری خود را ارتقاء بخشند.

مهم ترین خدمات اندیشمندان البرز عبارتند از:

 


دسته بندی: