تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده براساس ماده۱۰ قانون مالیات، هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ، تقسیم می شوند و طبق ماده ۲۱ قانون مذکور مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.

 

مؤدیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ، معادل پنجاه درصد (۵۰ %) مالیات متعلق مشمول جریمه می شوند ، لازم به ذکر است تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو در صد (۲ %) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود .

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان تجاری کشور اجبار قانونی دارد.

دولت با ملزم شدن از سوی مجلس به کاهش درآمد نفتی خود اقداماتی انجام داد.

یکی از مهمترین آنها افزایش درآمد های مالیاتی دولت است.

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که میتواند حجم زیادی از کمبود درآمد دولت را جبران کند.

مالیات بر ارزش افزوده از نگاه مودیان

بسیاری از صاحبان مشاغل با توجه به کاهش درآمد های خود در تاثیر مسائل اخیر مالیات اضافه را فشاری اضافه میدانند.

در این راستا دولت تلاش کرده است که با گسترده کردن دامنه اشخاصی که باید مالیات بدهند.

از حجم مالیات پرداختی هر شخص کم کند.

این سیاست کاری در بسیاری از کشورهایی که با مشکلات اقتصادی روبرو بوده اند کارساز بوده است.

اما شاید بتوان با راهکارهایی برای افزایش منفعت مالیات دهندگان، هزینه دریافت مالیات را کم کرد.

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

بدون توجه به آنکه در شغل شما ارزش افزوده ای ایجاد میشود یا خیر باید اظهارنامه مربوطه را تحویل دهید.

توجه داشته باشید که جهالت شخص نسبت به قانون او را از پذیرش مسئولیت مبرا نمی کند.

بنابراین هر شخصی که در کشور فعالیت تجاری میکند باید بداند که تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده یک ضرورت است.

قانون ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موجب میگردد که همگی مسئولیت بیشتری داشته باشیم.

 

مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را اصولی پر کنید

دولت شما را موظف به پرداخت مالیات کرده است.

اما این شما هستید که باید به دولت درآمد های خود را اعلام کنید.

اگر درآمد خود را کمتر از حقیقت اعلام کنید، جریمه میشوید.

اگر درآمد خود را بیش از مقدار واقعی اعلام کنید، بیش از حد مالیات خواهید داد.

بنابراین سازمان مالیات تنها کم بودن اظهارنامه شما را بررسی خواهد کرد.

هیچ کسی بابت اعلام درآمد بیش از حد واقعی از سوی شما بررسی بر درآمد شما نخواهد کرد.

برای آشنایی بیشتر با نحوه ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید .