تنظیم اظهارنامه مالیات برعملکرد

تنظیم اظهارنامه مالیات برعملکرد برای کلیه شرکت ها از طریق محاسبه سود و زیان و تعیین سود خالص انجام می شود.

اظهار نامه مالیات برعملکرد، اظهار میزان سود خالص از طریق ارائه صورت وضعیت یک دوره مالی میباشد. در تنظیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد، مواردی مانند پرداخت حقوق و دستمزد از مبلغ سود کلی کسر خواهند گردید.

مبلغ مالیات بر عملکرد

مالیات بر عملکرد ۲۵% از مبلغ سود خالص میباشد.

مالیات بر عملکرد شامل کلیه فعالیت های اقتصادی از تولید، فروش، ارائه خدمات و غیره می شود.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره محترم مالیات موجب صدور جریمه برای مودی خاطی خواهد شد.

 

تنظیم اظهارنامه مالیات برعملکرد

 

مالیات بر عملکرد یا مالیات بر درآمد

مالیات بر عملکرد را میتوان مالیات بر عملکرد مالی توصیف کرد.

با توجه به اینکه مالیات تنها به سود تعلق میگیرد و هزینه شامل مالیات نمیشود.

مالیات بر عملکرد در معنی و قانون هم ارز مالیات بر درآمد است.

شرکت و یا هر شخص و یا ارگانی که فعالیت تجاری میکند.

از سود خالص خود مالیات بر عملکرد را پرداخت مینماید.

جالب است که بدانید برخی از امور در ادارات دولتی و شبه دولتی مانند شهرداری ها نیز شامل مالیات میشود.

آیا مالیات بر عملکرد شامل شما میشود – آیا تنظیم اظهارنامه مالیات برعملکرد برای شما الزامی است

بسیاری از صنوف هستند که بدیل نوع فعالیت خود کمتر مالیات میدهند.

اغلب این عدم پرداخت مالیات بدلیل جهل فرد نسبت به وظایف قانونی خود است.

مثلاً نمایش فیلم در هر شکلی شامل مالیات است.

اما بسیاری از نمایش های خصوصی فیلم ها در تالارهای خارج از سینما اغلب از زیر این مالیات شانه خالی میکنند.

این مثال را میتوان برای بسیاری از اصناف دیگر نیز آورد.

برای آنکه تکیلف قانونی خود را بهتر بدانیم.

این موضوع را در خاطر داشته باشید که هرگونه حق العمل کاری شامل مالیات بر درآمد میشود.

برای دریافت مشاوره با شماره

۰۹۱۲۸۴۲۹۶۴۶ تماس حاصل نمایید.

 

برای ثبت آنلاین سفارش خود به صفحه ثبت شرکت در کرج مراجعه نمایید.

 

خدمات موسسه اندیشمندان البرز:

اخذ گرید پیمانکاری

کارت بازرگانی در کرج

رتبه بندی پیمانکاران در کرج

ساجات در کرج

ساجات در تهران

و کلیه امور ثبتی