مشاوره بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار

مشاوره بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار

مشاوره بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار توسط وکلای حرفه ای با قیمتی مناسب

برای مشاوره تلفنی و کسب اطلاعات کامل

 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید ۰۹۱۲۸۴۲۹۶۴۶ 

قانون کار همواره حامی نیروی کار میباشد.

اما صاحبان مشاغل نیز برای ادامه کسب و کار خود نیاز است که از حمایت برخودار باشد.

قطعاً حمایت از نیروی کار هم برای نیروی کار و هم برای صاحبان مشاغل اهمیت دارد.

اما این حمایت نباید به ضرر صاحبان مشاغل تمام شود.

قطعاً حفظ حقوق کارگر و کارفرما چرخ های تولید صنعت را به حرکت در خواهد آورد.

اما ضرر یکی و نفع دیگری موجب رکود و اختلال در نظام تولید خواهد گردید.

کارفرما نباید از استخدام نیرو احساس ترس و نگرانی کند.

کارگر و نیرو کار نیز نباید نگران حقوق و مزایای قانونی خود باشد.

موسسه حقوقی اندیشمندان البرز با توجه به کلیه قوانین موجود در زمینه کار و نیروی کار حامی حقوق کارگر و کارفرا برای اجتناب از تضیع حقوق هر کدام میباشد.

 

مشاوره بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار

 مشاوره بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار

مشاوره بیمه ای

  • مشاوره بیمه کارکنان
  • مشاوره بیمه ساختمان
  • مشاوره بیمه حوادث
  • مشاوره بیمه آتش سوزی
  • مشاوره بیمه های تکمیلی

مشاوره قانون کار

  • تنظیم قرارداد استخدام
  • تنظیم سند دریافت حقوق
  • تنظیم قرارداد اخراج و استعفای کارکنان
  • تنظیم اسناد پرداختی مازاد بر حقوق
  • تنظیم قرارداد های مالی بین صاحب کار و نیروی کار

برای مشاوره تلفنی و کسب اطلاعات کامل

 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید ۰۹۱۲۸۴۲۹۶۴۶ 

 

 

سایر خدمات اندیشمندان البرز

اخذ گرید پیمانکاری

کارت بازرگانی در کرج

رتبه بندی پیمانکاران در کرج

ساجات در کرج

ساجات در تهران