تنظیم اظهارنامه مالیات برعملکرد

تنظیم اظهارنامه مالیات برعملکرد برای کلیه شرکت ها از طریق محاسبه سود و زیان و تعیین سود خالص انجام می شود.

اظهار نامه مالیات برعملکرد، اظهار میزان سود خالص از طریق ارائه صورت وضعیت یک دوره مالی میباشد. در تنظیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد، مواردی مانند پرداخت حقوق و دستمزد از مبلغ سود کلی کسر خواهند گردید.

مبلغ مالیات بر عملکرد

مالیات بر عملکرد ۲۵% از مبلغ سود خالص میباشد.

مالیات بر عملکرد شامل کلیه فعالیت های اقتصادی از تولید، فروش، ارائه خدمات و غیره می شود.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره محترم مالیات موجب صدور جریمه برای مودی خاطی خواهد شد.

 

تنظیم اظهارنامه مالیات برعملکرد

 

برای دریافت مشاوره با شماره

۰۹۱۲۸۴۲۹۶۴۶ تماس حاصل نمایید.

 

برای ثبت آنلاین سفارش خود به صفحه ثبت شرکت در کرج مراجعه نمایید.

 

خدمات موسسه اندیشمندان البرز:

اخذ گرید پیمانکاری

کارت بازرگانی در کرج

رتبه بندی پیمانکاران در کرج

ساجات در کرج

ساجات در تهران

و کلیه امور ثبتی